ACTITUDS DAVANT UN CONFLICTE

external image CABWH71RCA8WW5SMCAULOP0CCAMS210HCAIP75LKCAHI5E1KCAZUP700CA8VSQGRCA7GB99LCAHDAI4GCAMR6222CAJ6F53TCAYRV33VCAN48ZR6CAPAJX7OCAI9B38ZCAM9O4MQCA92I1YSCAWO6T1K.jpg


El conflicte pot esdevenir educatiu sempre que siguem capaços de:
a)Descobrir-ne la perspectiva positiva.
b)Aprendre a analitzar els conflictes i a descobrir la seva complexitat.
c)Resoldre’ls trobant solucions positives i sense haver de recórrer a la violència


La resolució de conflictes i l'estratègia que utilitzem per fer-hi front depèn de quina sigui l'actitud de les parts davant del conflicte. Podem distingir 5 grans ACTITUDS BÀSIQUES davant del conflicte:

  • Competició (guanyo/perds).
  • Acomodació/submissió (perdo/guanyes).
  • Evasió (perdo/perds).
  • Cooperació (guanyo/guanyes): model intrínsec de la filosofia “no-violenta”: la finalitat i els mitjans han de ser coherents. En aquest model aconseguir els objectius és molt important, però la relació també.
  • Negociació: com que arribar a la cooperació plena és molt difícil es planteja aquest model en el qual les dues parts guanyen en el fonamental, encara que no satisfacin totes les seves expectatives. Si una de les dues parts no marxa amb la sensació que ha guanyat en el fonamental, no estem en aquest model.

Cap d’aquestes actituds es donen habitualment de forma pura ni única, i totes poden ser utilitzables en funció dels casos.

Proposem un quadre explicatiu:

actituds_envers_conflicte.jpg

Us proposem diferents enllaços:

BULLYING video sobre bullying


video /power point sobre la resolució de conflictes


EDUALTER pàgina on apareixen diverses pel.lícules sobre conflictes a nivell més massiu: guerres, conflictes ètnics… i donen propostes pel professor per treballar-les
CONFLICTES pàgina sobre recursos de psicopedagogia on tracta també la mediació, i altres temes

JOAN TEIXIDOR pàgina sobre conflicte, mediació, mediació comunitària...

eduquem.net web sobre les habilitats socials. Assertivitat , cinc pensaments (habilitats cognitives) en la resolució de conflictes
...


conflictes lleus

power point sobre la resolució positiva de conflictes
GREC (Grup de recerca i estudis dels conflictes)