LA MEDIACIÓmediación_escolar_(blanc_i_negre).jpg 1. QUÈ ÉS LA MEDIACIÓ?

La mediació és una manera de resoldre conflictes de manera pacífica en la qual participa una tercera part neutral, mediador/a, qui ajuda a les parts en conflicte a tractar de resoldre les seves diferències.


LA MEDIACIÓ ÉS...

  • Intent de treballar amb l'altre i no contre l'altre, buscant una via pacífica i equitativa de resolució de conflictes en un entorn de creixement, acceptació, d'aprenentatge i de respece mutu.
  • Procés de comunicació horitzontal a tres bandes en el qual el mediador crea les condicions necessàries perquè els protagonistes del conflicte puguin compartir inquietuds, plantejaments, punts de vista i límits amb l'objectius d'elaborar el conflicte i posar-se d'acord.
  • Una via voluntària d'explorar els conflictes en què els protagonistes prenen les seves pròpies decisions de conscens i sense ser coaccionats per cap mena de poder.


En aquest document s'explica en què consisteix la mediacióEn la mediació també es treballen valors:

nen_i_nena_abraçada.jpg

Educació emocional: ensenyar a comprendre a l'altre, expressar i dominar els sentiments.

Justícia: saber defensar els drets de les persones.
Creativitat: buscar solucions creatives als conflictes.
Habilitats socials: aprendre a escoltar per comprenser, a pensar, a ser assertius.

Us presento un document útil per treballar les habilitats socials bàsiques en adolescents


2. PRINCIPIS DE LA MEDIACIÓ

  • Voluntarietat: les persones implicades són lliure d'acollir-se a la mediació o no.ninos-abrazados.jpg

  • Imparcialitat: de la persona mediadora, els mediadors no jutgen, no donen consells; només orienten i faciliten la comunicació.
  • Conflidencialitat: de tots els parcipants en el procés.
  • Part activa: els protagonistes del conflicte decideixen per ells mateixos la manera de reestablir la convivència.


passos_mediació.jpg 3. OBJECTIUS DE LA MEDIACIÓ

- Conèixer el procés pel qual podem resoldre un conflicte senes violència.
- Analitzar les actituds que prenem davant dels conflictes.
- Posar en joc habilitats per a la transformació positiva de conflictes.
- Facilitar que s'estableixi una nova relació entre les parts en conflicte
- Augmentar el respecte i la confiança
- Corregir informacions i percepcions falses que es puguin tenir
- Crear un marc que faciliti la comunicació entre les parts
- Formar la reflexió i el coneixement d'un mateix
- Afavorir el clime del centre escolar
- Fomentar la participació de l'alumnat

Document que recull els principals objectius que persegueix la mediació4 .FASES EN EL PROCÉS DE MEDIACIÓ

nens_conflicte_wiki.jpg


EL CONFLICTE

– Averiguem qui ha sol·licitat la mediació.

- Expliquem què és la mediació i què fan els mediadors.

- Convidem als protagonistes a assitir a la mediació.

- Mostrem empatia, ambilitat i respecte.

- Valorem si el conflicte és mediable o no.mans_en_espiral.jpg

INICIAR LA MEDIACIÓ

– Preparem els mediadors.

– Preparem la sala.

– Rebem a les persones en conflicte.

– Creem un clima de confiança.

– Recordem el funcionamient de la mediació.

– Expliquem les normes bàsiques: volutarietat, confidencialitat, respectar els torns de paraula, evitar ofenses personals, etc.

– Preguntem a cada persona si accepta las normes.


COMPARTIR PUNTS DE VISTA

– Preguntarem què ha passat i com els afecta.

– Parafrasajarem: si ho entenc bé, dius que... ¿correcte?

– Clarificarem: ¿pots ampliar aquesta informació?

– Vetllarem perquè es respectin les normes.nino-habla.jpgIDENTIFICAR INTERESSOS

– Passem de posicions a interessos.

– Explorem altres aspectes del conflicto.

– Els demanem que es posin un al lloc de l'altre.

– Preguntem a cada un què necessitaría per canviar la situació.

– Definim la situació conjuntament.CREAR OPCIONS

– Subratllem la mútua interdependència i visualitzem el futur en comú.

– Expliquem el funcionamient de la pluja d'idees.

– Seleccionem les propostes més interessants.

– Avaluem les diferents alternatives.

– Animem a cooperar.

– Promovem la voluntat de posar-se d'acord.


FER PACTES

– Fem un pla de traball detallat.

– Demanem a cada un que ens resumeixi el pla.

– Preguntem si creuen que funcionarà.

– Preguntem si ho consideren just.

– Omplim el full de memòria de la sessió.

– Acordem una data par la revisió.

– Proposem una encaixada de mans.


TANCAR LA MEDIACIÓmanos_unidas.jpg

– Revisem el grau de compliment dels acords.

– Valorem en quin punt es troba el conflicte.

– Donem l'oportunitat d'introduir millores.

– Preguntem què han après d'aquest conflicte.

– Signem el full de memòria de la mediació.Document on es recullen resumidament els principals passos a seguir en un procés de mediació