ok.png

AVANTATGES DE LA MEDIACIÓ ESCOLAR ( Extret d’ Uranga, M. 1998)

 • CREA al centre un ambient més relaxat i productiu. Contribueix a desenvolupar actituds d’interès i respecte per l'altre.
 • AJUDA a reconèixer i valorar els sentiments, interessos, necessitats i valors propis i dels altres.
 • AUGMENTA el desenvolupament d'actituds cooperatives en el tractament dels conflictes en buscar junts solucions satisfactòries per ambdós.
 • AUGMENTA capacitat de resolució de conflictes de forma no violenta.
 • CONTRIBUEÏX a desenvolupar la capacitat de diàleg i a la millora de les habilitats comunicatives, sobretot l'escolta activa.
 • CONTRIBUEÏX a millorar les relacions interpersonals.
 • AFAVOREIX l'autoregulació mitjançant solucions autònomes i negociades.
 • DISMINUEIXEN els conflictes i, augmenta la dedicació a resoldre'ls.
 • AJUDA a la resolució de disputes de forma més ràpida i menys costosa.
 • ES REDUEÏX el nombre de sancions i expulsions.
 • DISMINUEÏX la intervenció dels adults i augmenta la dels alumnes mediadors.
mediaciologotrobada08.jpg


I què aporta la mediació a l’alumnat?

La mediació contribueix a la formació integral dels alumnes.
Ajuda a crear grup i caliu humà en un context d’aula on tothom és acceptat.
Afavoreix la construcció d’actituds, valors i normes de manera efectiva i pràctica: les activitats són participatives, com a base per a la reflexió i acció.
Els alumnes desenvolupen habilitats per fer front per si mateixos als conflictes que, de manera natural, viuran al llarg de la seva vida.


En conclusió...


Gràcies a la mediació s’aprèn a defensar les pròpies idees (assertivitat), a posar-se en el lloc dels altres (empatia), a tenir en compte els respectius interessos (col·laborar), a escoltar per comprendre (escolta activa), a pensar (reflexivament, creativament i críticament) a implicar-se en la millora del propi entorn (participació activa), a comprendre, expressar i regular els sentiments (educació emocional), a defensar els drets de les persones (justícia social), entre d’altres coses.


Links sobre els avantatges de la mediació:
Espai de mediació- Avantatges de la mediació