SERVEI DE MEDIACIÓ
PORTA.jpg

â És un servei que l’Institut ofereix per prevenir i solucionar els conflictes fruit de la convivència diària.
UNA PORTA OBERTA A LA RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

La mediació és una manera de resoldre els problemes nosaltres mateixos amb l’ajut dels mediadors.
QUI FORMA L'EQUIP DE MEDIADORS/ES
L'equip el formen el/la coordinador/a, professorat mediador i alumnat mediador.
Els mediadors/es són neutrals i faciliten la trobada per arribar a una entesa.
La formació de l'equip de mediadors és capdal per portar endavant el servei.
Activitats que treballen aspectes imprescindibles per a formar-se com a mediador o mediadora.


A QUI VA ADREÇAT? Adreçat a tots els membres de la comunitat educativa.Normalment, la mediació escolar és entre iguals, però existeixen centres on la mediació està adreçada a tot el personal que hi treballa.

La participació és sempre voluntària.
QUAN ES FA?
Normalment a l'hora del pati.
ON ES FA?
A la sala de mediació.

COM ACCEDIR AL SERVEI DE MEDIACIÓ?
1.Fer arribar la demanda al tutor/a.
2.Cal omplir la sol.licitud i donar-la al/la coordinador/a del servei.
3.La conflictte2.jpg comunica el dia i hora per fer la mediació.
Tot el què es diu en el servei de mediació és confidencial.
Els protagonistes del conflicte decideixen els acords.
No es jutja ni es prèn partit.

Pautes : Com fer un projecte de mediació?

MOODLE SERVEI DE MEDIACIÓ DEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT. Trobareu recursos actualitzats sobre la mediació.

MODELS DE DOCUMENTACIÓ UTILITZADA EN ELS SERVEIS DE MEDIACIÓ ESCOLAR: