CRÈDITS


Autores:
Maribel Gutierrez Herencia
Anna Fanals Falgàs
Noemí Dalmau simón
M. Lluïsa Montilla Ruz
Susana López Serrano

Voldríem agrair, la col·laboració als tutors i centres de secundària a on estem realitzant les pràctiques del màster i altres centres a on hem estat treballant, que ens hagin facilitat l'accés als documents del PEC respecte al projecte de convivència i al servei de mediació. De la mateixa manera agrair el poder participar de les seves accions educatives i aportar idees pel nostre treball.