PROCÉS
puzle-953769.jpeg

Ja us hem presentat les tasques a realitzar, però quin és el seu procés? Els passos a seguir són els següents:TASCA 1

libreta.gif


Activitat 1: Trobada per distribuir la feina , organització dintre del propi grup de 4. Coneixement del grup i foment del treball grupal cooperatiu. Presentació de la tasca 1, resolució de dubtes inicials.
Activitat 2: Cerca d’informació per Internet sobre els passos a seguir per a resoldre un conflicte de forma pacífica(mediació). Creació d’un document amb la informació més rellevant, que servirà de pauta.
Activitat 3: Cada membre del grup haurà de pensar i proposar a la resta de companys del grup un conflicte concret. Reflexió grupal per a escollir un conflicte sobre el que després es treballarà. Intentem que el conflicte sigui el més real possible a la nostra situació personal o del nostre entorn.
Activitat 4: Anàlisi del conflicte escollit (definició, persones implicades, causes, duració, conseqüències, possibles solucions , etc.)
Activitat 5: Amb la informació analitzada fins ara, creació d’un guió- esquema que contingui els passos que heu seguit per a resoldre'l pacíficament.
Activitat 6: Recull d’informació dels grups: Informació sobre la mediació, anàlisi del conflicte escollit i guió per a resoldre’l. Reflexió i repàs dels documents entre tot el petit-grup.
Síntesi final: Trobada i posada en comú de tots els grups.TASCA 2 power_point.jpg

Activitat 1: Presentació de la tasca 2. Organització inicial en els grups de treball. Resolució de dubtes.
Activitat 2: Anàlisis de la pregunta que hem de respondre: Si fóssiu els mediadors del vostre institut quins tipus de conflicte podríeu mediar i quines qualitats hauríeu de posseir?"
Completem la recerca sobre la mediació de la tasca anterior amb una cerca i recull d’informació que contingui, com a mínim, informació sobre:
- Rol del mediador/a
- Qualitats d’un/a bon/a mediador/a
- Tipus de conflictes que es poden mediar en el context escolar.

Activitat 3: Posada en comú de la informació recopilada.
Activitat 4: Treball cooperatiu per a concretar l’esborrany de l’estructura i els principals continguts que contindrà el nostre PowerPoint. Centrem l’atenció en donar forma al PowerPoint de manera que resolgui la pregunta inicialment plantejada a la tasca. Repartició dels apartats del PowerPoint de forma que cada membre del grup tingui responsabilitat sobre algun apartat concret, i alhora, tots hem de participar conjuntament en el resultat final.
Activitat 5: Muntatge del PowerPoint (format lliure, es poden afegir imatges, música, àudios, transicions, etc).
Síntesi final. Trobada i posada en comú amb tots els grups.

TASCA 3: Campanya publicitària


radio.jpg
television.jpg
diari.gifActivitat 1: Presentació de la tasca. Organització inicial en els grups de treball.
Repartiment i decisió sobre el mitjà publicitari que s’utilitzarà (reflexió sobre les diferents oportunitats que donen els medis i les diferències que hi haurà segons si pensem en televisió, ràdio, diaris, pàgina web, cartells publicitaris, etc.)
Activitat 2: Pluja d’idees proposant frases, eslògans, idees que es vulguin transmetre. Pensem en el principal objectiu de la campanya: Foment de la mediació i la resolució pacífica dels conflictes al nostre institut. Recull d’idees.
Activitat 3: Recerca d’informació sobre les característiques del servei de mediació al nostre centre i les persones que hi participen normalment i el procés que segueixen (caldrà recollir documentació, realitzar entrevistes, etc).
Recull o creació d’informació, imatges o recursos per a completar la nostra campanya publicitària que serviran per transmetre les nostres idees.
Activitat 4: Muntatge de la campanya.
Síntesi final. Trobada i posada en comú amb tots els grups, presentació de les diferents campanyes publicitàries.PER COMPLETAR LA INFORMACIÓ, PODEU ADREÇAR-VOS A L'APARTAT DE RECURSOS, CONTINUEM!

fletxa.jpg