RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

rotllana.jpg

TASQUES

Les principals tasques que haureu de desenvolupar són les següents:

  • Haureu de formar grups de treball de 4 persones

  • TASCA 1: fareu cerca d'informació, aprendreu a analitzar i resoldre conflictes de forma pacífica i elaborareu un guió dels passos a seguir per a resoldre un conflicte en concret que vosaltres mateixos escollireu.


  • TASCA 2: una cerca d'informació sobre el rol del mediador/a i elaborareu una presentació, amb l'ajuda d'un PowerPoint, responent a la següent pregunta: "Si fóssiu els mediadors del vostre institut quins tipus de conflicte podríeu mediar i quines qualitats hauríeu de posseir?"


  • TASCA 3: creareu una campanya publicitària per fomentar la mediació i resolució pacífica dels conflictes en el vostre institut.
INTERROGANT.jpg

Abans de començar a treballar pensem que és important que sapigueu què és allò que es valorarà en les diferents tasques. Doneu un cop d'ull a les pautes d'avaluació!

La_lupa_violeta.jpg

EN LA SEGÜENT PÀGINA US EXPLICAREM AMB MÉS DETALL QUIN ÉS EL PROCÉS QUE HAUREU DE SEGUIR PER A FER CADA UNA DE LES TASQUES. ENDAVANT

fletxa.jpg